Průvodce charakteristikou domů

Pasivní – je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo systém, ale dílčí kapitola při navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí.

Roční potřeba tepla na vytápění je 15 kwh na m2 obytné plochy za rok.

Roční potřeba primární energie je < 120 kwh na m2 obytné plochy za rok.

Neprovzdušnost budovy při snížení tlaku vzduchu v budově o 50 Pa než okolní atmosféry může dojít k infiltraci maximálně 60% objemu vzduchu celé budovy za 1 hodinu ( N 50 < 0,6 hod.)

Nízkoenergetický dům – je běžná stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kwh/m2 za rok. Dosahuje se toho kvalitním návrhem a provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů. Izolační schopnosti objektu jsou dimenzovány podle doporučených hodnot ČSN 730540.

Energeticky efektivní budova – energeticky efektivní výstavba je oblastí, která kombinuje znalosti a postupy různých oborů (stavebnictví, strojírenství, informační technologie..) Nahlíží na objekt komplexním pohledem s cílem vytvářet budovy s co nejnižší energetickou spotřebou, šetrné k životnímu prostředí a příjemné k životu.